Szczegóły ogłoszenia ZP/D-40/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-40/A/20

"Dostawa dwóch stanowisk dydaktycznych do Laboratorium Energetyki Konwencjonalnej i Odnawialnej w zakresie infrastruktury dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2020.09.09 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54,7 2020.09.09 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.09.09 10
Opis techniczny docx 23,7 2020.09.09 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.09.09 10
Projekt umowy doc 72,0 2020.09.09 10
Protokól odbioru doc 40,0 2020.09.09 10
Wzór oferty na dostawy doc 61,0 2020.09.09 12

Pobierz wszystkie dokumenty