Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-29/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-29/20

"Dostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 150,9 2020.09.16 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55,8 2020.09.16 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.09.16 11
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.09.16 10
protokół odbioru docx 18,0 2020.09.16 9
Szczegółowy opis zamówienia docx 48,7 2020.09.16 30
Wzór oferty na dostawy doc 27,4 2020.09.16 9
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,5 2020.09.16 9
Załącznik_Tabela Parametrów Technicznych docx 35,8 2020.09.16 7

Pobierz wszystkie dokumenty