Szczegóły ogłoszenia ZP/D-51/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-51/A/20

"Dostawa doposażenia mikroskopu SEM dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 129,7 2020.10.01 165

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (Zmiana 1) pdf 53,0 2020.10.08 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 53,5 2020.10.01 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.10.01 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2020.10.01 16
Projekt umowy zm. dn. 08.10.2020 r. doc 74,5 2020.10.01 10
Wzór oferty zm. dn. 08.10.2020 r. doc 59,5 2020.10.01 9
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2020.10.01 15

Zmiany specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.10.15 9

Pobierz wszystkie dokumenty