Szczegóły ogłoszenia ZP/U-13/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-13/20

"Dostosowanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, wydruk oraz dostawa druków dyplomów dla Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,7 2020.10.02 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,8 2020.10.02 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2020.10.02 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.10.02 26
Projekt umowy doc 79,0 2020.10.02 31
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 37,0 2020.10.02 26
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2020.10.02 26
Wzór formularza oferty doc 51,5 2020.10.02 28
Załacznik nr 3 pdf 2161,0 2020.10.02 30
Załącznik nr 1 docx 15,8 2020.10.02 28
Załącznik nr 2 docx 24,9 2020.10.02 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 25,3 2020.10.06 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.10.15 17

Pobierz wszystkie dokumenty