Szczegóły ogłoszenia ZP/D-56/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-56/A/20

"Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2020.10.07 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_uproszczona docx 56,5 2020.10.07 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2020.10.07 10
formularz cenowy doc 796,5 2020.10.07 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,5 2020.10.07 12
Projekt umowy doc 68,5 2020.10.07 13
Wzór oferty doc 48,0 2020.10.07 12
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2020.10.07 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.10.20 7

Pobierz wszystkie dokumenty