Konferencje z lat poprzednich

IV Konferencja Kół Naukowych „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania. Logistyka. Marketing. Kapitał Ludzki”

termin:22.05.2014 r. do 23.05.2014 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://zim.pcz.pl/konferencje/wyzwania_II/

Problemy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych – teoria i praktyka

termin:28.05.2014 r.
miejsce:
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa

termin:29.05.2014 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

strona internetowa:

XV Konferencja Naukowa pt. Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Produkcji

termin:29.05.2014 r. do 30.05.2014 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

strona internetowa:

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w aspekcie systemu współczesnej rachunkowości”

termin:29.05.2014 r.
miejsce:
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Career Management in Knowledge Based Society”

termin:29.05.2014 r. do 30.05.2014 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://cmks2014.zim.pcz.pl/

The 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2014

termin:01.06.2014 r. do 05.06.2014 r.
miejsce:Zakopane
organizator:

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych

strona internetowa:

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość, Szanse i wyzwania”

termin:11.06.2014 r. do 12.06.2014 r.
miejsce:
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

Międzynarodowa Konferencja „Nowe trendy w zarządzaniu w XXI wieku. Perspektywa Transatlantycka”

termin:12.06.2014 r. do 13.06.2014 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://skisoft.pl/lukabi/index.php?lang=pl

VIII Międzynarodowa Konferencja pt. „Quality Production Improvement”

termin:16.06.2014 r. do 18.06.2014 r.
miejsce:Zaborze koło Myszkowa
organizator:

Wydział Zarządzania

strona internetowa:

http://www.qpij.pl/qpi6

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle"

termin:02.07.2014 r. do 04.07.2014 r.
miejsce:Zakopane
organizator:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

strona internetowa:

XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE - Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

termin:07.09.2014 r. do 10.09.2014 r.
miejsce:Hucisko
organizator:

Wydział Elektryczny

strona internetowa:

IX Konferencja Naukowa "Inżynieria Powierzchni INPO 2014"

termin:08.09.2014 r. do 10.09.2014 r.
miejsce:Wisła-Jawornik
organizator:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

strona internetowa:

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "OSADY ŚCIEKOWE - 2016 ROK"

termin:22.09.2014 r. do 24.09.2014 r.
miejsce:
organizator:

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

strona internetowa:

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Polimery – Nauka – Przemysł

termin:22.09.2014 r. do 24.09.2014 r.
miejsce:Słok k. Bełchatowa
organizator:

Zakład Przetwórstwa Polimerów Instytutu Technologii Mechanicznej

strona internetowa:

http://ipp.pcz.pl/psi

Strony