Konferencje z lat poprzednich

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”

termin:02.12.2015 r. do 04.12.2015 r.
miejsce:Częstochowa - Nowy Sącz
organizator:

Wydział Budownictwa

strona internetowa:

http://www.bud.pcz.czest.pl/budownictwo-konferencje2

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SemIIP „Toyotaryzm w kulturze europejskiej”

termin:04.12.2015 r. do 06.12.2015 r.
miejsce:Poronin
organizator:

Instytut Inżynierii Produkcji

strona internetowa:

http:www.qpij.pl/ix-miedzynarodowa-konferencja-qpi

II Konferencja Naukowa "Logistyka 2016"

termin:08.03.2016 r. do 09.03.2016 r.
miejsce:Olsztyn, k.Częstochowy
organizator:

Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego WZ, UE w Katowicach, Uniwersytet Opolski, WSB we Wrocławiu, WAT w Warszawie

strona internetowa:

http://logistyka2016.pl/

Seminarium Naukowe "Zarządzanie wiedzą i kompetencjami w inteligentnej organizacji"

termin:09.03.2016 r.
miejsce:Wydział Zarządzania
organizator:

Koło Naukowe "Inteligentna Organizacja", Koło Naukowe MSP

strona internetowa:

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prognozowanie w Elektroenergetyce"

termin:06.04.2016 r. do 08.04.2016 r.
miejsce:Podlesice, Hotel "Ostaniec"
organizator:

Wydział Elektryczny, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS o/Częstochowa

strona internetowa:

Warsztaty Naukowe "Instrumenty ograniczające ryzyko w działalności organizacji"

termin:20.04.2016 r.
miejsce:Wydział Zarządzania
organizator:

Koło Naukowe "Analityk Samorządowy, Bankowiec XXI wieku"

strona internetowa:

1st International Conference „Contemporary Issues in Theory and Practice of Management”

termin:21.04.2016 r. do 22.04.2016 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Faculty of Management Czestochowa University of Technology, Poland, Faculty of Economics VŠB -Technical University of Ostrava, Czech Republic, Faculty of Social and Economic Relations University of Trenčín, Slovak Republic

strona internetowa:

http://citpm.pl/

XX Sympozjum "KOMPOZYTY 2016 -Teoria i praktyka"

termin:27.04.2016 r. do 29.04.2016 r.
miejsce:Hotel "Uroczysko", Cedzyna k. Kielc
organizator:

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych z udziałem Instytutu Inżynierii Materiałowej PCz, Katedry Odlewnictwa, Sekcji Materiałów Kompozytowych PAN

strona internetowa:

http://www.ptmk.net/seminaria_konferencje,pl.html

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - Stres w życiu zawodowym

termin:28.04.2016 r.
miejsce:Wydział Zarządzania
organizator:

Wydział Zarządzania Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa, Instytut Inżynierii Produkcji, Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania

strona internetowa:

www.safety.edu.pl

VI Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie kasztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu"

termin:12.05.2016 r. do 13.05.2016 r.
miejsce:Wydział Zarządzania
organizator:

Wydział Zarządzania Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

strona internetowa:

http://zim.pcz.pl/konferencje/koszty6/index.html

Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII MoodleMoot

termin:19.05.2016 r. do 20.05.2016 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

strona internetowa:

http://moodlemoot.pl

XVII Konferencja Naukowa "Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii, inżynierii materiałowej i inżynierii produkcji"

termin:19.05.2016 r. do 20.05.2016 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

strona internetowa:

http://hutnik.wip.pcz.pl/

40. Studencka Konferencja Naukowa

termin:19.05.2016 r.
miejsce:Częstochowa
organizator:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

strona internetowa:

http://www.konferencja_studencka.wip.pcz.pl/

Konferencja Naukowa "Wyzwania i innowacje w zarządzaniu organizacją"

termin:26.05.2016 r.
miejsce:Wydział Zarządzania
organizator:

Wydział Zarządzania Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

strona internetowa:

5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT’2016)

termin:01.06.2016 r. do 03.06.2016 r.
miejsce:Kraków
organizator:

Faculty of Management Czestochowa University of Technology, Cracow University of Technology, IEEE

strona internetowa:

http://www.icalt.org/2016/

Strony