PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2019 R.

Wynik konkursu ogłoszonego dnia 26.06.2019 na stanowisko doktoranta, w ramach projektu NCN nr 2018/31/B/ST8/00762 pt. "Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych" realizowanego w Instytucie Maszyn Cieplnych na Wydziale Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Autor: WebAdmin, 18.09.2019