Konkursy na nauczycieli

konkurs dla doktoranta na stypendium naukowe

REKTOR 
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
dla doktoranta na stypendium naukowe
w ramach projektu NCN nr 2017/25/B/ST8/02480: 
"Pasywne metody kontroli turbulentnej warstwy przyściennej w pobliżu oderwania"

Autor: WebAdmin, 16.10.2018

konkurs dla doktoranta na stypendium naukowe

REKTOR 
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
dla doktoranta na stypendium naukowe
w ramach projektu NCN nr 2017/25/B/ST8/02480: 
"Pasywne metody kontroli turbulentnej warstwy przyściennej w pobliżu oderwania"

Autor: WebAdmin, 16.10.2018

konkurs na stanowisko adiunkta

REKTOR 
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Instytucie Elektroenergetyki
na Wydziale Elektrycznym

Autor: WebAdmin, 16.10.2018

Wyniki konkursu na trzy stypendia naukowe dla doktorantów, finansowane w ramach projektu NCN nr 2017/27/B/ST6/02852

Wyniki konkursu na trzy stypendia naukowe dla doktorantów, finansowane w ramach projektu NCN nr 2017/27/B/ST6/02852 pt: "Rozwój metod głębokiego uczenia sieci neuronowych", realizowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Wyniki konkursu

Autor: WebAdmin, 27.09.2018

Wyniki konkursu na dwa stanowiska adiunktów naukowych (typu "post-doc"), finansowane w ramach projektu NCN nr 2017/27/B/ST6/02852

Wyniki konkursu na dwa stanowiska adiunktów naukowych (typu "post-doc"), finansowane w ramach projektu NCN nr 2017/27/B/ST6/02852 pt: "Rozwój metod głębokiego uczenia sieci neuronowych", realizowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Wyniki konkursu

Autor: WebAdmin, 27.09.2018

Strony