Ogłoszenia

Ogłoszenie

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce ORCID znajduje się instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID dla autorów publikacji naukowych, niezbędnego do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Autor: BKiM, 05.10.2018

Politechnika Częstochowska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt

Autor: BKiM, 04.10.2018

Msza Święta

Msza święta w intencji studentów i pracowników Uczelni, której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej dr Andrzej Przybylski, zostanie odprawiona 14 października br., o godzinie 20.00, w Kościele Akademickim pw. św. Ireneusza BM, ul. Kilińskiego 132.

Autor: BKiM, 02.10.2018

Ogłoszenie

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce ORCID znajduje się instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID dla autorów publikacji naukowych, niezbędnego do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni, zgodnie z ustawą Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce.

Autor: BKiM, 02.10.2018

Godziny rektorskie

 
            Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza, w dniu 2 października 2018 roku dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów z I roku ww. wydziału, w związku z wydziałową Inauguracją roku akademickiego 2018/2019.
Autor: BKiM, 02.10.2018

Strony