Ogłoszenia

Nagroda dla Politechniki Częstochowskiej!

Nagroda dla PCz

Nagroda Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA
dla Politechniki Częstochowskiej!

 

W dniach 15-17 października 2018 r.  w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Podczas otwarcia wystawy dyrektor Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA Zoran Barcić wręczył nagrody z okazji 50-lecia tej organizacji. Jedną z dwóch instytucji wyróżnionych tą prestiżową nagrodą jest Politechnika Częstochowska jako instytucja najbardziej w Polsce zaangażowana we wspieranie działalności proinnowacyjnej, wynalazczej oraz twórców rozwiązań technicznych. Nagrodę odebrał prorektor ds. nauczania prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski. Nagrody przyznawane przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA wręczane są podczas najważniejszych targów oraz wystaw wynalazczości na świecie i do tej pory otrzymywały je głowy państw, ministrowie oraz osoby i instytucje najbardziej zaangażowanewe wspieranie statutowej działalności IFIA. 

Autor: BKiM, 23.10.2018

Politechnika Częstochowska wyróżniona przez RIG w Katowicach!

Wyróżnienie

Politechnika Częstochowska została wyróżniona przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach zaszczytnym tytułem „Scientia est developing”. Tytuł ten przyznano za „działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymii samorządowymi oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu”. Dyplom ten odebrał prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki w trakcie uroczystej gali będącej jednym z ważnych wydarzeń 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jaki odbywał sie w dniach 17-19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

         Kongres ten stał się jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconych sektorowi MŚP. Do Katowic przyjechali przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z Europy oraz z  Indii i Chin. Motywem przewodnim Kongresu było hasło „Nauka – biznes – samorząd – razem dla gospodarki”. Uczestnicy wydarzenia w trakcie cyklu paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów poruszali tematy związane przede wszystkim z innowacyjnymi narzędziami wspierającymi rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia,  energetyki, transportu, marketingu i komunikacji cyfrowej. Kongres ten gromadząc liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, daje możliwość szerokiej dyskusji o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jest to doskonała okazja do promocji dokonań Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 23.10.2018

Ogłoszenie

Plakat

Plakat_2

50_kobiet_-_nowe

Autor: BKiM, 18.10.2018

Program "Wiedza Online"

Wiedza Online

Autor: BKiM, 16.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.30 - 11.30 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego oraz przedstawiciela studentów Wydziału Elektrycznego do Senatu Politechniki Częstochowskiej,
  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 11.30 - 13.15 - ze względu na wybory uzupełniające Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju, zgodnie z Komunikatem nr 40/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Elektrycznego,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 12.00 - 13.00 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  • Dla Wszystkich Wydziałów - 31 października 2018 r. (środa)  od godziny 12.00 - z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych,
  • Dla Pracowników Wydziału Zarządzania - 31 października 2018 r. (środa)  w godzinach 09.00 - 14.00 - w związku ze szkoleniem pt.: "Zmiany w zakresie finansowania nauki - Ustawa 2.0", które poprowadzi Pan Wawrzyniec Stańczyk z firmy Audyt i Doradztwo Europejskie. 

Autor: BKiM, 16.10.2018

Strony