Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Studium Języków Obcych informuje, że w grudniu 2017 odbył się I etap XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Następujące osoby zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady:

  1. Szmidel Damian (WIMiI2. Olender Paweł (WIMiI) 3. Sierpiński Artur (WZ) 4. Dziubiński Mateusz (WIMiI)  5. Smoleń Jan (WIMiI)  6. Mikołajczyk Damian (WE)  7. Gradzik Łukasz (WE)  8. Wachowski Marek (WE)  9. Janota Maciej (WIMiI),  10. Truszczak Piotr (WIMiI)

Najlepsze wyniki w II etapie, , który odbył się w Poznaniu, w dniach 13 i 14 kwietnia 2018, uzyskali:

  1. Szmidel Damian - (7 najlepszy wynik wg punktacji ogólnej)
  2. Sierpiński Artur - -otrzymał nagrodę rzeczową dla Największego Entuzjasty Olimpiady
  3. Gradzik Łukasz 
  4. Olender Paweł 
  5. Mikołajczyk Damian

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Więcej informacji na temat przebiegu konkursu znajdziesz tu: www.sjo.pcz.pl

Autor: BKiM, 30.05.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Wydziałowej Komisji Wyborczej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 12 czerwca 2018 r. w godzinach od 8.30 do 12.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie doktorów i magistrów.

Autor: BKiM, 30.05.2018

SKOK W GÓRĘ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Politechnika Częstochowska zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce uczelni technicznych w Polsce.

W rankingu wszystkich szkół wyższych nasza Uczelnia znalazła się aż o 6 miejsc wyżej w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym.

Tak znakomite osiągnięcia potwierdzają silną pozycję naukowo-dydaktyczną Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 30.05.2018

RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać znowelizowane zasady ochrony danych osobowych. W związku z tym została utworzona na stronie głównej PCz zakładka o nazwie RODO zawierająca niezbędne informacje dla pracowników i studentów. Informacja ta jest również dostępna z poziomo menu Uczelnia > RODO. Część podstron jest dostępna jedynie z serwera Uczelni. Prosimy o regularne odwiedzanie strony RODO, by być na bieżąco z obowiązującymi przepisami. 

Autor: WebAdmin, 24.05.2018

Ogłoszenie

Biblioteka Główna zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń on-line z programu SciVal Research Assessment Academy - oferowanego przez bazę Scopus.
Szkolenia wymagają indywidualnej rejestracji i prowadzone będą w języku polskim
i angielskim

Szkolenia w języku polskim:

16.05.2018  godz. 12.00 Porządkowanie danych w profilu autora w bazie Scopus

28.05.2018  godz. 14:00 Dodawanie struktur wydziałowych do narzędzia SciVal

29.05.2018  godz. 10:00 Widoczność autorów oraz instytucji w SciVal
29.05.2018  godz. 14:00 Zarządzanie wydajnością grup badawczych w SciVal
14.06.2018 godz. 10:00 SciVal w metodzie obliczeń rankingu Perspektyw

18.06.2018  godz. 10:00 SciVal jako narzędzie do planowania ścieżki kariery naukowej  

 

Szkolenia w języku angielskim:

 

04.06.2018godz. 10:00 Demonstrating our excellence in SciVal / WU Vienna case study

21.05.2018  godz. 11:00 Demonstrating research excellence in SciVal

22.05.2018  godz. 10:00 Bibliometric indicators without secrets

 

Strona informacyjna użytkowników SciVal w Polsce

Autor: BKiM, 16.05.2018

Strony