Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w dniu 16 kwietnia  2018 r. w godzinach 10.00-18.00 ze względu na dni sportu.

Autor: BKiM, 13.04.2018

Ogłoszenie

Uwaga Pracownicy Politechniki Częstochowskiej  posiadający karnety na pływalnię krytą w Sp. Nr 2 im K. Baczyńskiego

w związku z planowanym remontem pływalni  w miesiącu kwietniu odbędą się dodatkowe  zajęcia przewidziane w harmonogramie na miesiąc maj. Zmienione terminy zajęć majowych poniżej:  

13.04.2018 r. (piątek) godz. 16.10

16.04.2018 r. (poniedziałek) godz. 20.45

17.04.2018 r. (wtorek) godz. 19.45

20.04.2018 r. (piątek) godz. 16.10

24.04.2018 r. (wtorek) godz. 19.45

Autor: BKiM, 13.04.2018

„Serca na odwyku”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Serca na odwyku”.

Cena biletów 50 zł lub 60 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 19 maja (sobota) 2018 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 16.30.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: BKiM, 09.04.2018

„Curriculum Development of Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry (MSIE4.0)”

Slajd 1

Slajd 2

Slajd 3

Slajd 4

Autor: BKiM, 09.04.2018

Nagroda dla Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska znalazła się w gronie pięciu wyróżnionych instytucji, które najaktywniej promowały innowacyjne rozwiązania na świecie.

Uczelnia otrzymała statuetkę i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze na Arenie Międzynarodowej w latach 2016 – 2017.

Statuetka

22 marca  br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełdą Wynalazków SPWiR nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017. Organizatorem było Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny” i przy wsparciu Urzędu Patentowego RP. Uroczystość została wpisana w program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uzyskała prawo posługiwania się logo przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA, któremu patronuje Prezydent RP Andrzej Duda.

Giełda Wynalazków SPWiR objęta została Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Patronami uroczystości był również Urząd Patentowy RP oraz Rada Główna Instytutów Badawczych.

Podczas tegorocznej Giełdy Wynalazków SPWiR wyróżnione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało 5 instytucji oraz 104 innowacyjne rozwiązania polskich twórców, które w latach 2016-2017 zdobyły na światowych wystawach wynalazków i nowoczesnych technologii medale złote, złote z wyróżnieniem oraz platynowe!

5 wyróżnionych instytucji, które najaktywniej promowały innowacyjne rozwiązania na świecie otrzymało statuetki i dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze na Arenie Międzynarodowej w latach 2016 – 2017. Wręczone zostały one przez Renatę Janik - Doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. Nagrody otrzymali: Instytut Nafty i Gazu INiG - Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Autor: BKiM, 29.03.2018

Strony