Ogłoszenia

Ogłoszenie

W związku z prowadzoną procedurą wyborczą na Politechnice Częstochowskiej, zgodnie z § 15 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Statutu Politechniki Częstochowskiej, Rada Uczelni Politechniki Częstochowskiej informuje, że Przewodniczący Rady Uczelni Pan dr inż. Paweł Szataniak, przyjmować będzie zgłoszenia na kandydatów na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 w dniu 10.03.2020 r. w godz. 9.00-13.00 w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać wyłącznie na „Kartach zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie” zgodnie z przyjętą w dniu 24.02.2020 r. Uchwałą nr 6/2019/2020 Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej w sprawie: wprowadzenia kart zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie oraz protokołu ze sprawdzenia kart.

Zgłoszenia kandydata na Rektora można dokonać osobiście lub poprzez pośrednika.
Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie zostanie założone na ręce Przewodniczącego Rady Uczelni w wyznaczonym powyżej terminie.

Karty zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie wraz z oświadczeniem lustracyjnym/informacją o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie https://pcz.pl/pl/content/karty-zgloszenia-kandydata-na-rektora-politechniki-czestochowskiej

Autor: WebAdmin, 26.02.2020

Program Fulbrighta

Fulbright

Autor: BKiM, 26.02.2020

Informacja

W dniu 24.02.2020 roku ukazało się Zarządzenie nr 300/2020 Rektora  Politechniki Częstochowskiej w sprawie wstrzymania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów oraz studentów ze względu na występowanie koronawirusa 2019-nCoV

Autor: WebAdmin, 25.02.2020

Politechnika Częstochowska nagrodzona Laurem Umiejętności i Kompetencji

Laury Umiejętności i Kompetencji 2019 zostały wręczone w sobotę 22 lutego podczas XXVIII Gali w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach otrzymało 25 – osób, instytucji, firm. Wśród zaszczytnego grona znalazła się też Politechnika Częstochowska doceniona w kategorii Nauka i innowacyjność.

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał prof. dr hab. n.med. Franciszek Kokot, jeden z najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Do Laurów zalicza się też wyróżnienie Orzeł Piastów Śląskich. W tym roku Orłami uhonorowani zostali ks. dr Józef Kupny, arcybiskup, metropolita wrocławski a także Politechnika Śląska w Gliwicach z okazji 75-lecia Uczelni.

Kryształowe Laury z Diamentem powędrowały do dwóch znakomitości medycyny. Otrzymali je prof. dr hab. n. med. Tadeusz Petelenz, wybitny kardiolog, a także prof. dr hab. n. med. Jan Duława, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, hipertensjolog i angiolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Podczas gali wręczono pięć Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji. Otrzymali je: prof. dr hab. Jacek Jania, światowej klasy badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych, uznany geomorfolog i specjalista z zakresu teledetekcji; Krystyna i Lech Szaraniec, propagatorzy i miłośnicy kultury Górnego Śląska; Georgette Mosbacher de domo Paulsin, ambasador USA w Polsce; Jerzy Kwieciński za wartości etyczne i moralne oraz za patriotyzm i dojrzałą odpowiedzialność za kraj oraz SAG spółka z o.o. w Katowicach.

W dwóch kategoriach RIG przyznała Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji. Za obecnośc na rynku globalnym laur otrzymał Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate i Mokate S.A.

Za osiągnięcia w medycynie i inżynierii biomedycznej laury otrzymali dr n. med. Jan Kawecki, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Med. Holding SA w Katowicach oraz Jacek Starzewski, rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

Najwięcej osób, firm i instytucji cieszy się Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. W kategorii Medycyna i inżynieria biomedyczna wyróżnienie otrzymali: firma Sigma-Bi w Bytomiu; dr hab. n. med. Wojciech Latos, gastrolog, internista; dr n. med. Leszek Wolny, współautor pierwszego przeszczepu nerki na Śląsku; dr n. med. Robert Kwiatkowski, specjalista onkolog-radioterapeuta w Katowickim Centrum Onkologii; dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, adiunkt w Katedrze Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej SUM w Katowicach.

W kategorii Media laur otrzymała Marianna Dufek, dziennikarka TVP3 Katowice. Laureatką w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza została Jolanta Olszowy-Oleś, dyrektor ZOZ Neuro-Med. Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień Spółka z o.o.

W kategorii Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy RIG uhonorowała dwie osoby. To Bogumił Sobula, wiceprezydent Miasta Katowice oraz Marcin Stańczyk, p.o. Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. W kategorii Pro publico bono również są dwaj laureaci. To Fundacja „Podziel się” oraz Fundacja Śląskie Anioły. Tegorocznych laureatów zamyka Politechnika Częstochowska doceniona w kategorii Nauka i innowacyjność.

Autor: WebAdmin, 24.02.2020

WYBORY UCZELNIANE 2020-2024

WYBORY UCZELNIANE 2020-2024

Szczegółowe informacje dotyczące procesu wyborczego znajdują się w zakładce 

Autor: BKiM, 21.02.2020

Strony