Ogłoszenia

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 25.03.2020 r.

Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

Autor: BKiM, 26.03.2020

KOMUNIKAT REKTORA

dla studentów Politechniki Częstochowskiej

Autor: BKiM, 26.03.2020

Komunikat

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol podjął decyzję o wydłużeniu terminu uiszczenia zalegających płatności przez studentów wobec Politechniki Częstochowskiej do 30 kwietnia 2020 roku.

Autor: WebAdmin, 20.03.2020

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Autor: BKiM, 19.03.2020

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej obowiązujący od 1 kwietnia 2020r.

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

Strony