Forum Kultury Studenckiej

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej jest jednym z kilkunastu ośrodków uczestniczących w dwuletnim ogólnopolskim projekcie pod nazwą „Forum Kultury Studenckiej" dotyczącym rozpoznania stanu kultury studenckiej w Polsce.

Badania na temat kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce zrealizowane zostały na przełomie listopada i grudnia 2019 roku we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Uzyskana diagnoza zostanie uzupełniona o informacje zdobyte od ekspertów czynnie działających w akademickich centrach kultury w Polsce.

Działania obejmują analizę zachowań i potrzeb studentów w obszarze kultury studenckiej, budowę sieci jednostek i mapę instytucji wspierających kulturę studencką, organizację spotkań, warsztatów, seminariów, animowanie współpracy między jednostkami oraz opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury w Polsce.

Ważnym etapem Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej jest budowanie sieci akademickich centrów kultury z całego kraju.

W seminarium online, które prowadziła 28 maja br. Izabela Pastuszko, Dyrektor Programowy Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej „Chatka Żaka”, pomysłodawczyni i pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej, wzięli udział przedstawiciele 16 akademickich centrów kultury, w tym i z Częstochowy.

Była to okazja do zaprezentowania działalności każdej instytucji, wymienienia się doświadczeniami i oczekiwaniami wobec Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Spotkanie było transmitowane 28 maja o godz. 14.00. Można go zobaczyć pod linkiem https://www.facebook.com/watch/live/?v=640018729884757

Autor: BKiM, 02.06.2020