Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej,
Rektor Politechiki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 15.11.2017 r.  w godzinach 11.00 - 13.00  dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (wybór Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIPiTM oraz wybór przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej),
  • dnia 15.11.2017 r.  w godzinach 13.00 - 15.00 dla studentów Wydziału Zarządzania (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Zarządzania),
  • dnia 16.11.2017 r.  w godzinach 11.00 - 13.00 dla studentów Wydziału budownictwa (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Budownictwa).
Autor: BKiM, 14.11.2017