Ogłoszenie

W związku ze zmianą dotyczącą rozliczania kosztów podróży zagranicznej w zakresie ubezpieczenia osobowego pracowników, studentów i doktorantów, od dnia 1.10.2018 r. obsługę w powyższym zakresie na rzecz Uczelni świadczy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne będą w zakładce Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych/Informacje Działu Kard, Płac i Spraw Socjalnych/.

Autor: BKiM, 10.10.2018