Ogłoszenia

„Lekko nie będzie”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Lekko nie będzie”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 3 grudnia (sobota) 2016 r. w Filharmonii  Częstochowskiej o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: BKiM, 21.11.2016

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 16.02.2016 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Wydawane będą również roczne informacje o opłaconych składkach społecznych za 2015 rok

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 15.02.2016

TERMINY WYPŁAT Z BEZOSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC W 2016.R.

 • 20  styczeń
 • 18  luty
 • 11  oraz  24  marzec
 • 14  oraz  22  kwiecień
 • 13  oraz  24  maj
 • 15  oraz  24  czerwiec
 • 13  oraz  22  lipiec
 • Brak  wypłat  w  miesiącu  sierpniu – okres  urlopowy
 • 14  oraz  23  wrzesień
 • 14  oraz  24  październik
 • 16  oraz  23  listopad
 • 22  grudzień ( tylko jeden  termin  wypłat )
Autor: WebAdmin, 08.02.2016

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że dnia 04.01.2016 kasa Politechniki Częstochowskiej będzie realizować wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich od godziny 11 do godziny 14. W dniu 05.01.2016 kasa Politechniki Częstochowskiej jest nieczynna.

Autor: DKPiSS, 31.12.2015

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

 

Autor: WebAdmin, 10.12.2015

Strony