Ogłoszenia

"PUSTOSTAN" - przedstawienie studentów PCz

Teatr Studencki

Wigilia jest codziennie! Uroczysta kolacja i prezenty, rodzinne gotowanie, wyczekiwanie pierwszej gwiazdki, serdecznie życzenia: zdrowia, szczęścia, hajsu, botoksu....detoksu. Rodzinne oglądanie "Kewina..." w telewizji, zaraz po tym jak przy wigilijny stole spotykała się cała rodzina plus....pies!

Wigilijny wieczór to jednak tylko pretekst do tego aby opowiedzieć co tak naprawdę drzemie pod wygładzoną i upudrowaną twarzą szczęśliwej familii.

Na uroczystej kolacji pojawi się nieoczekiwanie tajemniczy gość którego obecność spowoduje prawdziwą burzę!

Czy, aby na pewno, Wigilia mogłaby być...codziennie?

   25 stycznia godzina 19.00

   Bilety Klub Politechnik – cena 5,- PLN !!!

Autor: BKiM, 18.01.2019

TERMINY WYPŁAT Z TYT. BEZOSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC W 2019 R.

 • 24 stycznia
 • 12 oraz 22 lutego
 • 13 oraz 25 marca
 • 11 oraz 26 kwietnia
 • 8 oraz 28 maja
 • 13 oraz 25 czerwca
 • 11 oraz 25 lipca
 • 28 sierpnia
 • 12 oraz 24 września
 • 11 oraz 24 października
 • 8 oraz 25 listopada
 • 20 grudnia
Autor: WebAdmin, 17.01.2019

PZU ŻYCIE S.A.

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że został przeprowadzony przetarg na wybór Ubezpieczyciela dla pracowników w Politechnice Częstochowskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: PZU ŻYCIE S.A. na grupowe ubezpieczenie na życie. Nowa umowa wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.

Tak jak dotychczas ubezpieczenie jest dobrowolne, a składka miesięczna wynosi 55,00 i jest potrącana z pensji pracownika. Wszystkie rodzaje świadczeń wypłacane od dnia 1 lutego 2019 roku pozostają bez zmian. Do ubezpieczenia będą mogli przystępować również członkowie rodziny pracownika (małżonek, dziecko powyżej 18 roku życia, partner życiowy) na tych samych warunkach jak pracownik Uczelni.
 

W celu zachowania ciągłości ubezpieczenia zainteresowani pracownicy proszeni są o osobiste bezzwłoczne zgłoszenie do dnia 18 stycznia 2019 roku  do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych celem podpisania nowej  deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Osoby, które do ww. dnia nie podpiszą deklaracji nie będą objęte ubezpieczeniem.

Deklaracje należy podpisywać w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych w pokoju nr 11 , 15 lub 127 – ul. Dąbrowskiego 69.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 i 15 pod numerem telefonu 451 i 369.


Przez pierwsze trzy miesiące przystąpienia do ubezpieczenia zostają zniesione wszelkie okresy karencji.

Autor: BKiM, 07.01.2019

Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 67

Czasopismo nr 67

Ukazał się drukiem 67. numer czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska".

Życzymy miłej lektury!

Czasopismo ``Politechnika Częstochowska`` nr 67

Autor: BKiM, 20.12.2018

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program operacyjny

Autor: BKiM, 20.12.2018

Strony