Ogłoszenia

TERMINY WYPŁAT Z TYT. BEZOSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC W 2019 R.

 • 24 stycznia
 • 12 oraz 22 lutego
 • 13 oraz 25 marca
 • 11 oraz 26 kwietnia
 • 8 oraz 28 maja
 • 13 oraz 25 czerwca
 • 11 oraz 25 lipca
 • 28 sierpnia
 • 12 oraz 24 września
 • 11 oraz 24 października
 • 8 oraz 25 listopada
 • 20 grudnia
Autor: WebAdmin, 17.01.2019

PZU ŻYCIE S.A.

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje, że został przeprowadzony przetarg na wybór Ubezpieczyciela dla pracowników w Politechnice Częstochowskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: PZU ŻYCIE S.A. na grupowe ubezpieczenie na życie. Nowa umowa wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.

Tak jak dotychczas ubezpieczenie jest dobrowolne, a składka miesięczna wynosi 55,00 i jest potrącana z pensji pracownika. Wszystkie rodzaje świadczeń wypłacane od dnia 1 lutego 2019 roku pozostają bez zmian. Do ubezpieczenia będą mogli przystępować również członkowie rodziny pracownika (małżonek, dziecko powyżej 18 roku życia, partner życiowy) na tych samych warunkach jak pracownik Uczelni.
 

W celu zachowania ciągłości ubezpieczenia zainteresowani pracownicy proszeni są o osobiste bezzwłoczne zgłoszenie do dnia 18 stycznia 2019 roku  do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych celem podpisania nowej  deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Osoby, które do ww. dnia nie podpiszą deklaracji nie będą objęte ubezpieczeniem.

Deklaracje należy podpisywać w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych w pokoju nr 11 , 15 lub 127 – ul. Dąbrowskiego 69.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 i 15 pod numerem telefonu 451 i 369.


Przez pierwsze trzy miesiące przystąpienia do ubezpieczenia zostają zniesione wszelkie okresy karencji.

Autor: BKiM, 07.01.2019

Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 67

Czasopismo nr 67

Ukazał się drukiem 67. numer czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska".

Życzymy miłej lektury!

Czasopismo ``Politechnika Częstochowska`` nr 67

Autor: BKiM, 20.12.2018

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program operacyjny

Autor: BKiM, 20.12.2018

Godziny rektorskie

W związku ze spotkaniem opłatkowym, Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 19 grudnia 2018 roku w godzinach od 11.00 do 15.00

Autor: BKiM, 18.12.2018

Strony