Ogłoszenia

Ogłoszenie

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce ORCID znajduje się instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID dla autorów publikacji naukowych, niezbędnego do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni, zgodnie z ustawą Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce.

Autor: BKiM, 02.10.2018

Godziny rektorskie

 
            Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza, w dniu 2 października 2018 roku dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów z I roku ww. wydziału, w związku z wydziałową Inauguracją roku akademickiego 2018/2019.
Autor: BKiM, 02.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiejw związku z uroczystą

70 Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 ogłasza, że w dniu 1 października 2018 roku obowiązywać będą godziny rektorskie.

Autor: BKiM, 28.09.2018

INFORMACJA!

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej informuje, że obsługa interesantów przez Sekcję Finansową Kwestury Politechniki Częstochowskiej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 - 13.00.

Autor: BKiM, 18.09.2018

Strony