Ogłoszenia

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji w Politechnice Częstochowskiej realizowane jest w formie kursu na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej.

W celu odbycia kursu należy wejść na stronę Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji dla pracowników Politechniki Częstochowskiej, zapoznać się z treścią kursu a następnie przystąpić do Egzaminu końcowego.

Osoby nie posiadające konta na platformie zobowiązane są do jego utworzenia.

Rejestracja nowego konta dostępna jest pod linkiem

Autor: WebAdmin, 11.12.2019

Wystawa IPITEx

Autor: BKiM, 10.12.2019

DKF RUMCAJS REPERTUAR GRUDZIEŃ 2019

Seanse odbywają się niezmiennie w każdy poniedziałek o godzinie 18.00 w Klubie Politechnik.

Walne Zgromadzenie członków DKF Rumcajs 03 grudnia 2018 r. przyjęło nowe ceny biletów i karnetów.

Dla członków Rumcajsa są to: 10 zł za bilet jednorazowy, 30 zł za karnet miesięczny i 80 zł za karnet kwartalny. Składka członkowska 10 zł na rok. Członkiem DKF może zostać osoba pełnoletnia, jeśli zobowiąże się do przestrzegania zasad funkcjonowania i Statutu DKF.

Dla osób niebędących członkami DKF Rumcajs ceny odpowiednio: 14 zł, 50 zł i 120 zł.

Sprzedaż biletów i wpłaty składek w Klubie Politechnik. Dla pracowników Politechniki Częstochowskiej bilety i karnety dostępne w Dziale Socjalnym Politechniki.

Autor: BKiM, 03.12.2019

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Administrator Systemu Informatycznego przypomina, że na Politechnice Częstochowskiej obowiązuje "Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej". Jednocześnie wszyscy pracownicy Politechniki proszeni są o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Materiały dla pracowników w zakresie RODO

Materiały ze szkolenia praktycznego dla pracowników Politechniki Częstochowskiej - Ochrona danych

oraz 

Kursem e-learningowym

Autor: WebAdmin, 20.11.2019

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH ORAZ MEDALI

Medale

Autor: BKiM, 13.11.2019

Strony