Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.30 - 11.30 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego oraz przedstawiciela studentów Wydziału Elektrycznego do Senatu Politechniki Częstochowskiej,
  • Wydział Elektryczny - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 11.30 - 13.15 - ze względu na wybory uzupełniające Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju, zgodnie z Komunikatem nr 40/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Elektrycznego,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - 30 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 12.00 - 13.00 - w związku z ustalonym przez Studencką Komisję Wyborczą terminem wyborów na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

  • Dla Wszystkich Wydziałów - 31 października 2018 r. (środa)  od godziny 12.00 - z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych,
  • Dla Pracowników Wydziału Zarządzania - 31 października 2018 r. (środa)  w godzinach 09.00 - 14.00 - w związku ze szkoleniem pt.: "Zmiany w zakresie finansowania nauki - Ustawa 2.0", które poprowadzi Pan Wawrzyniec Stańczyk z firmy Audyt i Doradztwo Europejskie. 

Autor: BKiM, 16.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z ustalonymi przez Studencką Komisję Wyborczą wyborami na Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studentów oraz przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej zarządza godziny rektorskie na poniższych wydziałach:

  • Wydział Zarządzania - 17.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Budownictwa - 18.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 18.10.2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.
Autor: WebAdmin, 12.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej zaprasza w dniu 10 października 2018 r. o godzinie 9.30 do Klubu Politechnik wszystkich nauczycieli akademickich na spotkanie informacyjne dotyczące wejścia w życie zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z uwagi na powyższe w tym dniu obowiązywać będą w godzinach 9.00-12.00 godziny rektorskie dla nauczycieli akademickich i studentów.

Autor: BKiM, 08.10.2018

Ogłoszenie

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce ORCID znajduje się instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID dla autorów publikacji naukowych, niezbędnego do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Autor: BKiM, 05.10.2018

Ogłoszenie

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce ORCID znajduje się instrukcja uzyskania identyfikatora ORCID dla autorów publikacji naukowych, niezbędnego do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni, zgodnie z ustawą Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce.

Autor: BKiM, 02.10.2018

Strony