Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 22/2017 z dnia 6.03.2017

Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 22/2017 z dnia 06.03.2017 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi
Treść polecenia 10.65 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 - Umowa Zlecenie 142.04 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 - Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 190.7 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 - Umowa zlecenie 118.25 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 - Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 192.74 KB  Pobierz
Załącznik nr 5 - Rachunek/Rachunek autorski 82.88 KB  Pobierz
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła do celów podatkowo-ubezpieczeniowych 114.07 KB  Pobierz
Załącznik nr 7 - Protokół zdawczo-odbiorczy 64.31 KB  Pobierz
Załącznik nr 8 - Rejestr Umów cywilnoprawnych 53.51 KB  Pobierz
Załącznik nr 9 - Oświadczenie Zleceniobiorcy o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym 39.14 KB  Pobierz
Załącznik nr 10 - Oświadczenie Zleceniobiorcy o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym 38.55 KB  Pobierz
Załącznik nr 11 - Wzór ewidencji godzin wykonywanych w ramach zawartej umowy zlecenia 101.69 KB  Pobierz
Załącznik nr 12 - Klauzula o zachowaniu poufności 85.76 KB  Pobierz
Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy 50.87 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz) data wytworzenia: 06.03.2017
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 06.03.2017