Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 43/2013 z dnia 23.04.2013

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 43/2013 z dnia 23.04.2013 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o zwrot kosztów związanych z czynnościami przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego/habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Politechniki Częstochowskiej
Treść zarządzenia 1.36 MB  Pobierz
Załącznik - Umowa nr ...../rok zawarcia 56.5 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (Rektor PCz) data wytworzenia: 23.04.2013
opublikował: admin data publikacji: 23.04.2013