Aktualności

Zebranie Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks

Zarząd Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks uprzejmie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na spotkanie on-line, które odbędzie się w czwartek 22.10.2020 r. o godzinie 17:00.

Link do spotkania: https://meet.google.com/nfm-rcnn-uuj. W celu uczestniczeniu w spotkaniu konieczne jest posiadanie konta google.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. spotkania należy skontaktować się z Przewodniczącym Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks mgr inż. Adamem Rapalskim telefonicznie pod numerem 663 974 988 lub mailowo na adres adam.rapalski@pcz.pl.

Podczas zebrania będzie można zapisać się do Koła. Zostanie również omówiony plan działania koła w roku akademickim 2020/2021.

Autor: , 20.10.2020

Dodatkowe zajęcia dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w roku akademickim 2020/2021

Zajęcia z języka angielskiego – zapisy trwają do dnia 26.10.2020 r.

Zapraszamy do zapisów na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością organizowane przez Dział Nauczania.

Planowane jest utworzenie dwóch grup:

  • grupa podstawowa (poziom A1-A2),
  • grupa zaawansowana (poziom B1-B2).

Pierwsze zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej we wtorki od godziny 15:00 oraz od 16:30 i będą trwać przez dwie godziny lekcyjne. Termin oraz godzina zajęć może ulec zmianie po konsultacji z osobami zainteresowanymi. Zajęcia rozpoczną się od listopada br.

Docelowo planowana jest realizacja zajęć w formie stacjonarnej, jednak jest to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej. Przewidywana liczba osób w każdej grupie wyniesie do 5 osób. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS oraz zgodnie z Poleceniem Kanclerza nr 5/2020.

Poziom nauki zostanie dopasowany do umiejętności językowych uczestników. Uczestnicy po konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia będą mogli dopasować zakres tematyczny zajęć do swoich oczekiwań.

W celu zapisania się na powyższe zajęcia należy skontaktować się z mgr. inż. Michałem Modławskim – pracownikiem Działu Nauczania.

Michał Modławski – tel. 34 32 50 281,

e-mail michal.modlawski@pcz.pl,

Dział Nauczania pok. 109 w budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

 

Nauka języka migowego – zapisy trwają do dnia 26.10.2020 r.

Zapraszamy do zapisów na dodatkowe zajęcia z języka migowego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością organizowane przez Dział Nauczania.

Pierwsze zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej w środy od godziny 16:15. Termin oraz godzina zajęć może ulec zmianie po konsultacji z osobami zainteresowanymi. Zajęcia rozpoczną się od listopada br.

Docelowo planowana jest realizacja zajęć w formie stacjonarnej, jednak jest to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz od ostatecznie ustalonej godziny zajęć. Przewidywana liczba osób w grupie wyniesie do 5 osób. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS oraz zgodnie z Poleceniem Kanclerza nr 5/2020.

 

W celu zapisania się na powyższe zajęcia należy skontaktować się z mgr. inż. Michałem Modławskim – pracownikiem Działu Nauczania.

Michał Modławski – tel. 34 32 50 281,

e-mail michal.modlawski@pcz.pl,

Dział Nauczania pok. 109 w budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

 

Sekcje sportowe

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Pan mgr Dariusz Parkitny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestniczeniem w następujących sekcjach:

  • siatkówki na siedząco,
  • bilarda,
  • bocci.

Termin i godzina zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z osobami zainteresowanymi udziałem w zajęciach. Spotkania ww. sekcji będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS oraz zgodnie z Poleceniem Kanclerza nr 5/2020.

Więcej informacji można uzyskać u Pana mgr. Dariusza Parkitnego pod numerem telefonu  508 466 990.

 

W roku akademickim 2020/2021 ze względu na obecną sytuację epidemiczną nie zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego na basenie.

Autor: , 20.10.2020

VII Konferencja pt. "(Nie)pełnosprawni na rynku pracy"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz siódmy konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada 2020r. (tj. środa) w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie Fundacji pod adresem https://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl(link is external) w zakładce „O konferencji” oraz w załączonych poniżej dokumentach.

Konferencja jest współfinansowana w ramach zadania zleconego MNiSW i będzie prowadzona w formie on-line.

 

Autor: , 20.10.2020

Nauka bez barier

Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Neuron+ zaprasza wszystkich zainteresowanych: studentów z niepełnosprawnością, środowisko akademickie oraz przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą w ramach działalności B+R, do zapoznania się z informacjami oraz rejestracji na portalu internetowym projektu Nauka bez barier pod adresem https://naukabezbarier.pl/

Portal projektu Nauka bez barier jest miejscem, w którym w przyszłości znajdą się projekty badawcze, będzie można tworzyć zespoły projektowe, przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z projektami badawczymi prowadzonymi przez uczelnie.

Fundacja w ramach projektu Nauka bez barier przewiduje zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno - edukacyjnej, przeprowadzenia badań o sytuacji osób z niepełnosprawnością na wybranych polskich uczelniach oraz badań desk research dotyczących sytuacji na uczelniach zagranicznych. W ramach projektu zostanie stworzony ranking innowacyjności uczelni w Polsce oraz w listopadzie zostanie zorganizowana konferencja naukowa.

Plakat portalu internetowego Nauka bez barier

Autor: , 31.03.2020

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników PCz, którzy prowadzą działalność naukową, do skorzystania z dostępu do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu wzroku.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) jest serwisem bibliotecznym dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku, w którym gromadzone są elektroniczne wersje różnych materiałów m.in.: książek, czasopism i podręczników akademickich. Zbiory te są  przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Baza jest stale powiększana o nowe pozycje zamawiane przez studentów z niepełnosprawnością, opracowywane przez specjalistyczne ośrodki na Uniwersytecie Warszawskim oraz na innych uczelniach partnerskich.

Zbiory są katalogowane i opisywane. Przed zamieszczeniem książki lub czasopisma w zbiorze weryfikowana jest jakość dodawanej pozycji.

Dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej realizowany jest poprzez interfejs zaprojektowany pod kątem jego dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zawartość biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta. 

Osoby, które chciałyby uzyskać dostęp do ww. zbiorów proszone są o kontakt z pracownikiem Działu Nauczania mgr inż. Michałem Modławskim w celu złożenia niezbędnej dokumentacji w ww. sprawie.

Michał Modławski – tel. 34 32 50 341,

e-mail michal.modlawski@pcz.pl,

Dom Studencki Bliźniak ul. Akademicka 5

42-201 Częstochowa.

Autor: , 25.02.2020

Strony