Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 11 stycznia  (czwartek) 2018 r. w godzinach 10.00-15.00 dla Wydziału Elektrycznego ze względu na wybory uzupełniające:

  • przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej,
  • przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego,
  • przedstawicieli do Rady Wydziału, z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
Autor: WebAdmin, 02.01.2018

Prezentacja firmy ZF Group

Autor: WebAdmin, 02.01.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla wszystkich wydziałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 21 grudnia 2017 r.  od godziny 12.00.

Autor: BKiM, 18.12.2017

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniu 20 grudnia 2017 r.  w godzinach od 10.30 do 13.30 w związku ze Spotkaniem Opłatkowym dla pracowników Uczelni, które odbędzie się w Klubie Politechnik obowiązywać będą godziny rektorskie.

Autor: BKiM, 18.12.2017

OP!Z

OP!Z

Autor: BKiM, 29.11.2017

Strony