Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.05.19
2020-06-09 godz. 10:00
Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/RB-03/20

Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.05.25
2020-06-30 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-11/20

2020.05.15
2020-06-23 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-10/20

2020.05.12
2020-06-16 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-09/20

2020.05.28
2020-06-09 godz. 10:30
Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-20/A/20

2020.05.12
2020-05-26 godz. 10:30
Dostawa trzech projektorów do sal wykładowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-18/A/20

2020.05.05
2020-05-26 godz. 10:30
Dostawa skanera ciśnienia dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/A/20

2020.05.05
2020-05-26 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-11/A/20

2020.05.06
2020-05-19 godz. 11:00
Dostawa serwerów obliczeniowych (3 szt.) dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-08/20

2020.04.30
2020-05-12 godz. 10:30
Dostawa tokarki uniwersalnej do metalu wraz z osprzętem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/A/20

2020.02.10
2020-04-28 godz. 10:00
Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18 ZP/DK-03/20