Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2021.06.22
2021-07-27 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-14/21

2021.05.28
2021-07-13 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-12/21

2021.05.05
2021-07-02 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-08/21

2021.05.26
2021-07-01 godz. 10:00
Dostawa laptopów do analizy sygnałów z pojazdu badawczego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/DK-11/21

2021.06.10
2021-06-29 godz. 10:30
Dostawa instalacji do prowadzenia procesu filtracji membranowej (MF, UF, NF oraz RO) wyposażonej w płytowo-ramowy moduł membranowy ZP/ZN-05/21

2021.06.15
2021-06-24 godz. 10:30
Dostawa materiałów reklamowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-10/21

2021.06.10
2021-06-22 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/21

2021.06.02
2021-06-22 godz. 10:00
Dostawa i montaż tunelu dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-15/A/21

2021.06.02
2021-06-15 godz. 10:30
Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania różnych konstrukcji wymienników ciepła dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-16/A/21

2021.05.07
2021-06-10 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-09/21

Usługi (3)