Aktualne zamówienia


Roboty (1)

Dostawy (15)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2021.09.21
2021-10-26 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-25/21

2021.09.14
2021-10-19 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-24/21

2021.09.15
2021-10-05 godz. 10:30
Dostawa monitorów interaktywnych -2 sztuki 65`` oraz 2 sztuki 75`` dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ZP/D-34/A/21

2021.08.20
2021-10-04 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-19/21

2021.09.16
2021-09-30 godz. 10:00
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej ZP/ZO-17/21

2021.08.20
2021-09-28 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-20/21

2021.09.07
2021-09-28 godz. 10:00
Dostawa serwerów dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-21/21

2021.09.17
2021-09-28 godz. 10:00
Dostawa stanowiska dydaktycznego z robotem przemysłowym, oprogramowaniem i wyposażeniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ZP/D-35/A/21

2021.09.07
2021-09-21 godz. 10:30
Dostawa trzech zestawów robotów mobilnych do Laboratorium Inteligentnych Robotów Mobilnych dla Politechniki Częstochowskiej ZP/D-32/A/21

2021.08.06
2021-09-16 godz. 10:00
Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/DK-18/21

2021.09.03
2021-09-14 godz. 10:30
Modernizacja i zwiększenie możliwości analitycznych dyfraktometru D8 Advance firmy Bruker AXS dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-31/A/21

2021.09.03
2021-09-14 godz. 10:30
Wyposażenie multimedialne sali Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/21

2021.08.19
2021-09-14 godz. 10:00
Dostawa miernika mocy w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-29/A/21

2021.08.20
2021-09-09 godz. 10:30
Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-22/21

2021.08.03
2021-09-09 godz. 10:00
Dostawa stacji obliczeniowych do badań nad sztuczną inteligencją dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/DK-17/21

Usługi (2)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2021.09.03
2021-09-24 godz. 10:30
Usługa grupowego pakietu opieki medycznej ZP/US-10/21

2021.09.10
2021-09-23 godz. 10:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego ZP/U-24/21