Informacje i komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Zobacz więcej

COVID-19 Prevention info - CUT

Zobacz więcej

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej

Zobacz więcej

Kursy maturalne

Zobacz więcej

Wirtualny spacer po Politechniki Częstochowskiej

Zobacz więcej

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Zobacz więcej

Wirtualny spacer po Politechnice Częstochowskiej

Komunikat Rektora

dla rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej „ŻACZEK”

W związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol podjął decyzję o zwolnieniu rodziców z opłat za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „ŻACZEK” na czas zawieszenia działalności placówki.

Wypłata wynagrodzeń w Kasie Politechniki Częstochowskiej

Wypłata wynagrodzeń w Kasie Politechniki Częstochowskiej dla Pracowników:

  1.   Administracji     w dniu  -  31.03.2020 r.
  2.   Dydaktycznych   w dniu -  01.04.2020 r.
  3.   Obsługi                w dniu -  09.04.2020 r.

 

w godz. 9:00 – 13:00

 

                                     W POZOSTAŁYCH  DNIACH   tj.   od 30.03 – 17.04.2020 r.

                                          KASA NIECZYNNA 

             Wpłaty pożyczek remontowych  i OK System można wpłacać na konto Politechniki Częstochowskiej :

                          53 1750 1211 0000 0000 0417 0016

ZARZĄDZENIE REKTORA PCZ NR 317/2020 Z DNIA 24.03.2020 R. W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 312/2020 REKTORA PCZ Z DNIA 11.03.2020 R. W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ