Wykład Otwarty "Współczesne trendy w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym "

Zapraszamy Państwa na wykład otwarty, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. o godzinie 17.00 na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w sali D-9 przy ulicy Akademickiej 3.                               

Treścią wykładu Współczesne trendy w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym jest prezentacja obiektów budowlanych oraz sposobów kształtowania przestrzeni publicznych w XXI wieku. Dokonanie przeglądu wybranych, zrealizowanych projektów w różnych krajach św w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym, które zmieniają i kształtują  współczesne aglomeracje miejskie.Wciąż rosnące zapotrzebowanie społeczne zarówno w zakresie nowoczesnego budownictwa, jak i kształtowania przestrzeni, zapewnia innowacyjność i ponadczasowość prezentowanych rozwiązań projektowych. Przedstawione kreatywne projekty, odnajdujące równowagę i harmonię między nowoczesną architekturą i przestrzenią publiczną, pokazują oryginalne efekty starań i zabiegi twórców oto, by zarówno budownictwo,jak i tereny zieleni miały wpływ na wysokie walory estetyczne miasta, zrównoważony rozwój oraz poziom warunków życia człowieka.

dr inż. Malwina Tubielewicz-Michalczuk, stopień naukowy dr nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, adiunkt w Katedrze Budownictwa i Architektury Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 12.04.2019