ArchiCad wprowadzenie do pracy w BIM

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych.

W ramach szkolenia studenci nabędą praktyczne umiejętności z projektowania architektonicznego z wykorzystaniem technologii BIM.

Zakres merytoryczny szkolenia będzie obejmować:

  • Omówienie zagadnień związanych z technologią BIM przy użyciu programu ARCHICAD.
  • Przygotowanie i wykonywanie projektów BIM.
  • Modelowanie BIM w praktyce architektonicznej i budowlanej.
  • Omówienie środowisko pracy, tworzenie modelu, modelowanie na przekroju, mechanizm grafiki trójwymiarowej, rodzaje materiałów: tekstury, shadery, odbicia, praca z bibliotekami (obiektami), organizacja procesu BIM.

Tematyka szkolenia podyktowana jest zapotrzebowaniem rynku na kadrę inżynierską posiadającą praktyczne umiejętności z projektowania architektonicznego z wykorzystaniem technologii BIM.