Archiwum Politechniki Częstochowskiej

Informacje o sposobie rejestracji i znakowania spraw w Politechnice Częstochowskiej

Informacje o sposobie rejestracji i znakowania spraw w Politechnice Częstochowskiej zawiera Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. Zostały one wprowadzone Zarządzeniem Nr 87/2005 Rektora Politechniki Częstochowskiej w dniu 26 kwietnia 2005 roku i obowiązują do chwili wprowadzenia nowych normatywów. Zarządzenie wraz z Instrukcjami Kancelaryjną, Archiwalną i Wykazem Akt rozesłano na wydziały w 2005 roku.
W/w są do wglądu w Archiwum (pok. 27, tel. 468) Politechniki Częstochowskiej.

Dane kontaktowe osób zajmujących się archiwum

Adres Archiwum PCz:

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
pokój 27
tel. (034) 325 04 68
e-mail: archiwum@adm.pcz.czest.pl

Pracownicy:

Specjalista 
mgr Bogusława Figa

Samodzielny referent 
mgr Krystian Parkitny

Jednolity rzeczowy wykaz akt Politechniki Czestochowskiej 289.63 KB pdf Pobierz
Spis zdawczo-odbiorczy akt 56 KB doc Pobierz
Karta udostępniania akt 33 KB doc Pobierz
Spis spraw 47.5 KB doc Pobierz
Jednolity rzeczowy wykaz akt - zmiany 394.67 KB pdf Pobierz