Auditor Systemu Zarządzania BHP w obszarze budownictwa wg norm ISO 9011:2018 oraz PN - ISO 45001:2018

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji analitycznych i zawodowych w zakresie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym oraz zwiększeniem świadomości o zagrożeniach występujących w budownictwie.

Minimalny zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:

  • Rola auditora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Przedstawienie i interpretacja podstawowych wymagań prawnych w obszarze budownictwa.
  • Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 oraz porównanie wymagań normy ISO 45001:2018 z normami PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007.
  • Przedstawienie i realizacja podstawowych etapów i zasad audytowania zgodnie z normą ISO 19011:2018.

Tematyka szkolenia podyktowana jest zapotrzebowaniem rynku na kadrę inżynierską z kompetencjami w zakresie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym oraz zwiększeniem świadomości o zagrożeniach występujących w budownictwie.