Autoprezentacja i wystąpienia publiczne -Trening Umiejętności Interpersonalnych

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska, Biotechnologia

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 10 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl: 2 dni x 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

Warsztaty dedykowane są dla studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. W ramach 15-godzinnego treningu studenci i studentki zdobędą wiedzę na temat efektywnej komunikacji interpersonalnej. Wykłady i specjalnie przygotowane ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Politechniki Częstochowskiej pozwolą zrozumieć na czym polega siła przekazu, pozwolą poznać mowę ciała oraz sposoby precyzyjnego wyrażania swoich myśli i emocji. Warsztaty przyczynią się również do wzrostu asertywności, wzmocnienia kontrolowania stresu, udoskonalenia sposobów odreagowania napięć psychicznych oraz odkrycia i pozbycia się niewłaściwych nawyków komunikacyjnych.

Główne cele warsztatów to: sztuka prezentacji siebie; uwrażliwienie na innych - doskonalenie umiejętności słuchania, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów; motywowanie i wywieranie wpływu poprzez komunikację werbalną i pozawerbalną.

Tematyka zajęć:

  • zajęcia integrujące grupę,
  • sztuka prezentacji siebie, grupy, produktu, usługi,
  • techniki budowania i utrzymywania kontaktu,
  • język ciała oraz komunikacja werbalna - energia ciała i precyzja słowa,
  • sztuka negocjacji i kompromisu,
  • wartościowa kłótnia i asertywność,
  • jak zarządzać swoim stresem w pracy i w życiu prywatnym,
  • bariery komunikacyjne,
  • aktywne słuchanie.

Trening umiejętności interpersonalnych przyda się nie tylko na polu zawodowym, wiele technik i rozwiązań można wykorzystać w życiu prywatnym. Dzięki pracy w małych 8-10 osobowych grupach, możliwy jest aktywny udział wszystkich uczestników w zaproponowanych: grach integracyjnych, psychodramie, pantomimie, studium przypadku, symulacjach i ćwiczeniach interakcyjnych, mini wykładach problemowych, dyskusjach moderowanych, czy burzy mózgów.