Badania Zlecone

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 60/2020 z dnia 15.12.2020 w sprawie ustalenia Zasad oraz trybu realizacji i rozliczania prac zleconych Uczelni przez podmioty zewnętrzne Zobacz i pobierz
UMOWA ZLECENIA PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH 22.31 KB docx Pobierz