BIM 3D - 5D

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych.

Celem szkolenia jest poznanie przez studentów mechanizmów umożliwiających skoordynowanie wszystkich procesów budowlanych, począwszy od pierwszego pomysłu aż po eksploatację budowli, co wiąże się z nabyciem kompetencji w zakresie BIM.

Minimalny zakres merytoryczny szkolenia:

  • Ćwiczenia praktyczne - Wprowadzenie do Tekla BIMsight,
  • Tekla BIMsight - wyszukiwanie kolizji i komunikacja na bazie BCF,
  • Ćwiczenia praktyczne na przykładzie BIM Vision.
  • Projekt BIM - Model, dokumentacja, przedmiar,
  • Zarządzanie czasem i kosztami w przedsięwzięciach budowlanych na przykładzie BIMestiMate,
  • Ćwiczenia praktyczne - na przykładzie BIM Vision.