Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej

Powstało w celu zwiększenia efektywności współpracy między nauką a biznesem. Centrum oferuje usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i promocyjne. Inspiruje i wspiera inicjatywy gospodarcze.Usługi Centrum są adresowane do środowiska przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania oraz pracowników Politechniki Częstochowskiej.

Misją Centrum Transferu Technologii PCz  jest rozwijanie innowacyjnych form transferu technologii w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Celem działalności Centrum Transferu Technologii jest:

  • współpraca naukowa z jednostkami ze sfery publicznej i prywatnej,    stowarzyszeniami  i fundacjami w kraju i za granicą,
  • inicjowanie oraz udział w opracowaniu międzynarodowych programów   badawczych oraz programów edukacyjnych,
  • promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w obszarze nowych technologii, konstrukcji i oprogramowania oraz udział w ich wdrażaniu,
  • stymulowanie innowacyjności uczelni oraz umożliwianie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej. 

 

Kontakt

Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Politechniki Częstochowskiej

dr hab inż Marek Warzecha, prof. PCz
Politechnika Częstochowska
ul. JH. Dąbrowskiego 69
pokój 146
tel. kom.:726 660 145
tel.: 343250 - 982
e-mail: marek.warzecha@pcz.pl

 

Biuro Centrum Transferu Technologii
mgr Anna Radecka
Politechnika Częstochowska
ul. JH. Dąbrowskiego 69
pokój 146
tel.: 343250 - 981
e-mail: ctt@pcz.pl