Diagnostyka molekularna wybranych patogenów odkleszczowych

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunku: Biotechnologia

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 1 cykl - 10 osób

Czas trwania formy wsparcia: 2 dni x 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

 • Organizacja pracy w laboratorium molekularnym,
 • podstawowe zasady bezpiecznej pracy,
 • podstawowe informacje na temat metody PCR i real-time PCR,
 • izolacja DNA oraz sposoby oceny skuteczności tego procesu,
 • wyposażenie pomiarowe stosowane w badaniach PCR i real-time PCR oraz sposób jego nadzorowania,
 • sposoby monitorowania ilości produktów powstających w reakcji real-time PCR,
 • sposoby optymalizacji reakcji PCR i real-time PCR,
 • rodzaje elementów kontrolnych stosowanych w PCR,
 • gen referencyjny,
 • interpretacja wyników badań,
 • walidacja metody PCR i real-time PCR,
 • wykrywanie niebezpiecznych, a powszechnie występujących patogenów: Borrelia burgdorferi s.l., B. miyamotoi, Babesia spp., Riskettsia spp., Anaplasma phagocytophilum (dopuszcza się zmianę patogenów jednak omówione powinno być min. 5 gatunków)  w kleszczach i materiale biologicznym,
 • przedstawienie metod izolacji materiału genetycznego (DNA/ RNA) z kleszczy,
 • analiza materiału genetycznego metodą Real Time PCR oraz klasycznym PCR w kierunku: Borrelia burgdorferi s.l., B. miyamotoi, Babesia spp., Riskettsia spp., Anaplasma phagocytophilum (dopuszcza się zmianę patogenów).