Dodatkowe zajęcia z pracodawcami prowadzone w formie seminariów z branży energetyki i inżynierii środowiska

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 3 cykle po 15 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl: 1 dzień po 7 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

W celu  podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarze kluczowym dla gospodarki planowana jest organizacja dodatkowych zajęć z pracodawcami, z którymi współpracuje Uczelnia (Wydział). Aby lepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy zaplanowano  dla studentów zajęcia  z pracodawcami  posiadającymi dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Zajęcia będą realizowane w każdym roku w formie seminariów (przez 1 dzień  po 7 h w ciągu dnia).

Wiodącą tematyką zajęć będzie:

  • Kompleksowe omówienie inwestycji w obszarze energetyki i inżynierii środowiska, począwszy od przygotowania inwestycji do oddania obiektu do eksploatacji. W trakcie prowadzonych zajęć poruszane będą następujące zagadnienia: praktyczne aspekty przygotowania inwestycji (w tym zasady uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych), realizacja prac budowlano-montażowych, kompleksowy rozruch instalacji energetycznych i ochrony środowiska.
  • Doświadczenia eksploatacyjne z kotłów.
  • Doświadczenia z wprowadzania nowych technologii w energetyce i inżynierii środowiska.
  • Doświadczenia w gospodarce wodno-ściekowej.
  • Doświadczenia w gospodarce odpadami oraz osadami ściekowymi.
  • Doświadczenia w technologii i organizacji procesu inwestycyjnego w branży energetycznej oraz inżynierii środowiska.

Zajęcia odbywać się będą z doświadczonymi specjalistami pracującymi w branży energetycznej oraz inżynierii środowiska. Osoby prowadzące zajęcia mają ugruntowaną pozycję na rynku pracy w obszarze działań związanych z energetyką, inżynierią środowiska oraz wdrażaniem nowych technologii w tych obszarach. Ponadto prowadzący zajęcia posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu rozruchu, eksploatacji oraz nadzorów inwestycji energetycznych i ochrony środowiska. Dodatkowym atutem prowadzących szkolenie będzie posiadanie aktualnych uprawnień zawodowych wymaganych przepisami wynikającymi między innymi z Ustaw Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne. Zajęcia odbywać się będą  z doświadczonymi specjalistami pracującymi
w branży energetycznej oraz inżynierii środowiska, z którymi od lat współpracuje Wydział Infrastruktury
i Środowiska.