Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność

Orzeczenie o niepełnosprawności

Najważniejszym dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność danej osoby jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wydawane jest ono przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W Częstochowie placówka znajduje się na Alei Niepodległości 20/22. 

wzór orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wzór orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie zawiera:

A- dane personalne oraz adresowe osoby z niepełnosprawnością

B - rodzaj niepełnosprawności - w orzeczeniu mogą być zawarte maksymalnie trzy symbole z:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 03-L – choroby narządu słuchu lub związane z mową,
 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
 • 06-E – epilepsja,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,
 • 08-T – choroby układu pokarmowego,
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N – choroby neurologiczne,
 • 11-I – inne schorzenia, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia,
 • 12-C – symbol oznaczający całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia,.

C - stopień niepełnosprawności. Rozróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny (osoba najbardziej niepełnosprawna)
 • Umiarkowany
 • Lekki

D - Inne informacje dotyczące ulg i uprawnień np.: możliwość otrzymania karty parkingowej, możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne itp.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności można znaleźć na portalu niepełnosprawni.pl

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

Wydawana jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to dokument, który potwierdza posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Legitymacja, która może być przechowywana w portfelu razem z dowodem osobistym jest dokumentem bardziej poręcznym niż orzeczenie. Koszt wyrobienia jest bezpłatny. Potrzebne będzie jedynie zdjęcie oraz wypełniony wniosek. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.

legitymacja osoby niepełnosprawnej
Wzór legitymacji osoby niepelnosprawnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Orzeczenie ZUS

Orzeczenie wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (odpowiednik orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 • całkowita niezdolność do pracy - odpowiednik stopnia umiarkowanego
 • częściowa niezdolność do pracy - odpowiednik stopnia lekkiego.

Osoby posiadające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy mogą się starać o otrzymanie renty socjalnej z tytułu niezdolności do pracy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, ze zm.)
legitymacja osoby niepełnosprawnej 870.73 KB png Pobierz