Dotychczasowi Rektorzy Politechniki Częstochowskiej

prof. dr inż. Jerzy Władysław Kołakowski

 prof. dr inż.
Jerzy Władysław Kołakowski
(1949-59)

prof. dr inż. Wacław Sakwa

prof. dr inż.
Wacław Sakwa
(1959-65)

doc. dr inż. Jan Grajcar

doc. dr inż.
Jan Grajcar
(1965-70)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Moszoro

prof. dr hab. inż.
Kazimierz Moszoro
(1970-74)

prof. dr inż. Jozef Adam Ledwoń

prof. dr inż.
Józef Adam Ledwoń
(1974-81 i 1982-84)

prof. dr hab. inż. Janusz Braszczyński

prof. dr hab. inż.
Janusz Braszczyński
(1981-82 i 1990-96)

prof. zw. dr hab. inż. Janusz Witold Elsner

prof. zw. dr hab. inż.
Janusz Witold Elsner
(1984-90)

prof. nadzw. P.Cz. dr hab. Janusz Szopa

prof. nadzw. P.Cz. dr hab.
Janusz Szopa
(1996-2002)

prof. dr hab. inż. Henryk Dyja

prof. dr hab. inż.
Henryk Dyja
(2002-2005)

prof. dr hab. inż. January Bień

prof. dr hab. inż.
January Bień
(2005-2008)

prof. dr hab.
Maria Nowicka-Skowron

(2008-2016)