Dział Bezpieczeństwa Pracy

Akty Prawne obejmujące zagadnienia związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na Uczelni:

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 301/2020 z dnia 25.02.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz

GIP 2017 - BHP dla pracodawców

GIP 2013 - BHP w biurze

Choroby zawodowe pracowników biurowych

PIP - BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

Inspektorat BHP udostępnia pracownikom skrypt i pytania do samokształcenia oraz zaleca zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi opracowanymi przez Państwową Inspekcje Pracy

Jarosław Kuśmirek - Ewakuacja 2.67 MB pdf Pobierz
PN-90 B-02867 - Ochrona przeciwpożarowa budynków 160.77 KB pdf Pobierz
PN-B-02854-1996 A1-1998 - Ochrona przeciwpożarowa budynków 108.74 KB pdf Pobierz
Prezentacja - Tomasz Wiśniewski 7.37 MB pdf Pobierz
ZESPÓŁ EWAKUACJI I STOPNIA (z obiektu) 52 KB doc Pobierz
Wykaz środków - apteczka 453.27 KB pdf Pobierz
KARTA EWIDENCYJNA przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 54.5 KB doc Pobierz