Dział Nauczania

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej:


"Art. 70. 1. Każdy ma prawo do nauki. (.)",
"Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne."

 

Kontakt


Sprawami związanymi z osobami niepełnosprawnymi na Politechnice Częstochowskiej zajmują się:

mgr inż. Michał Modławski
Dział Nauczania
ul. Dąbrowskiego 69
pok. 109
42-201 Częstochowa
Tel. (34)32 50 281
e-mail:  michal.modlawski@pcz.pl

mgr Iwona Płuciennik
Dział Nauczania
ul. Dąbrowskiego 69
pok. 109
42-201 Częstochowa
Tel. (34)32 50 281
e-mail: iwona.pluciennik@pcz.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepłnosprawnościami - mgr inż. Michał Modławski pełni dyżur w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - biurze w akademiku Bliźniak.

Dużury odbywają się w dniach:
- poniedziałki w godzinach 12:00 - 14:00,
- wtorki w godzinach 8:00 - 10:00. 

Adres biura w akademiku Bliźniak - ul. Akademicka 5, 42-201 Częstochowa. Należy skorzystać z wejścia schodami w dół od strony akademika Maluch. 

Serdecznie witamy Państwa na stronie dla przyszłych i obecnych studentów Politechniki Częstochowskiej. Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące form pomocy udzielanych studentom niepełnosprawnym. W celu zapoznania się z dokładną ofertą zachęcamy do kontaktu osobistego. Zapytania, dotyczące problemów studiowania osób niepełnosprawnych w naszej Uczelni można przesyłać, także drogą elektroniczną na adres michal.modlawski@pcz.pl lub iwona.pluciennik@pcz.pl.

Panorama na miasteczko akademickie

Politechnika Częstochowska chce, aby studenci niepełnosprawni mieli równe szanse w dostępie do edukacji. Nasza Uczelnia stara się rozpoznawać potrzeby i dąży do zmniejszenia ilości problemów jakie napotyka student.

Zapraszamy do korzystania z pomocy wszystkich studentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nie posiadające orzeczonego stopnia niesprawności oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.

Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, a informacje które zostają nam przekazane są poufne. Studenci mogą skorzystać z takich form pomocy jak: informacja, porada, pośrednictwo w kontaktach min. z wykładowcami, dziekanami.