Gamifikacja w edukacji wyższej jako narzędzie podnoszące motywację do nauki i rozwijania pasji naukowych

Gamifikacja w edukacji wyższej jako narzędzie podnoszące motywację do nauki i rozwijania pasji naukowych.
Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry dydaktycznej oraz wyposażenie jej w innowacyjne umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami. Szkolenie obejmuje 1 dzień szkoleniowy (8 godzin)

Ramowy program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

  • Gamifikacja jako narzędzie – idea metody
  • Poznanie elementów gamifikacji
  • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
  • Przykłady zastosowania gamifikacji
  • Tworzenie zajęć opartych na gamifikacji
  • Wdrażanie innowacyjnej edukacji w swoim otoczeniu 
  • Wykorzystanie różnych typów elementów gamifikacji dla różnych form zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, praca indywidualna w relacji uczeń- mistrz)