GIS System informacji geograficznej

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych.

W ramach szkolenia studenci zdobędą wiedzę na temat podstaw Systemów Informacji Przestrzennych GIS oraz ich wykorzystania w różnych dziedzinach. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w dziedzinach korzystających z Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) oraz innych technologii informatycznych, będą w stanie wykonać proste operacje analityczne w programie GIS oraz w użyteczny sposób uzyskiwać informację na podstawie surowych danych przestrzennych.

Minimalny zakres merytoryczny szkolenia:

  • podstawy z teorii kartografii, metody wizualizacji danych przestrzennych, metody symbolizacji,
  • chmura punktów w architektonicznym procesie BIM, GPS / GIS / Skaning laserowy,
  • nowoczesna teledetekcja w budownictwie na przykładzie inżynierii drogowej i energetyki.
  • symbolika warstwy, mapy tematyczne, ograniczenie wyświetlania danych na podstawie atrybutów, zapisy warstw oraz projektu,
  • tworzenie projektu dla danych przestrzennych,
  • tworzenie i edycja warstw przestrzennych (m.in. wektoryzacja, atrybutacja);   
  • dodawanie i edycja obiektów na mapach,
  • eksport danych do innych programów geoprzestrzennych,
  • nowoczesne technologie w zarządzaniu terenami zieleni.