HARMONGORAM WSPARCIA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Kurs/szkolenie/wykład

Data

Kurs pilota wycieczek

listopad 2020 - marzec 2021

Kurs rezydenta turystycznego

październik 2020

Obsługa wybranych procesów logistycznych w systemie ERP

październik - grudzień 2020

Koncepcja Problem Solving

styczeń 2021

Zasady posługiwania się regułami Incoterms

styczeń 2021

Wykład branżowy dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja/Zarzadzanie w turystyce i sporcie

listopad 2020

Wykład branżowy dla studentów kierunku Logistyka

listopad 2020