HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DLA STUDENTEK/ÓW WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH FORM AKTYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU:

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” (ZPRPCz)

 

Lp.

Forma wsparcia

Rok realizacji formy wsparcia *

2020

2021

2022

2023

1.

Certyfikowane szkolenie:
"Obliczenia cieplne oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Audytor OZC"

X

X

 

 

2.

Certyfikowane szkolenie:
"Projektowanie 3D w Autocad"                   

 

X

X

 

3.

Certyfikowane szkolenie:
"Diagnostyka molekularna wybranych patogenów odkleszczowych"

 

X

 

 

4.

Certyfikowane szkolenie: 
"SEP uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G1 oraz G2 (uprawnienia elektryczne oraz energetyczne)"                         

 

X

X

 

5.

Certyfikowane szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001"

X

 

 

 

6.

Zajęcia warsztatowe:
"Szkolenie z podstaw druku 3D"              

 

X

X

 

7.

Zajęcia warsztatowe:
"Autoprezentacja i wystąpienia publiczne -Trening Umiejętności Interpersonalnych"

X

X

 

 

8.

Zajęcia warsztatowe:
Zajęcia z języka angielskiego

X

 

 

 

9.

Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości

 

X

X

 

10.

Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze energetyki na terenie województwa śląskiego

 

X

 

X

11.

Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze energetyki poza terenem woj. śląskiego      

 

X

 

X

12.

Dodatkowe zajęcia z pracodawcami prowadzone w formie seminariów z branży energetyki i inżynierii środowiska 

 

X

X

X

Znakiem „X” oznaczono rok realizacji formy wsparcia

* termin realizacji może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemicza