Harmonogram konkursów

PROGRAM

ZAKRES PROJEKTU

TERMIN NABORU

WIĘCEJ

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze we współpracy z siecią CHIST-ERA

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CET

 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF:

 • 8 marca 2021 r.

 • Wyniki konkursu: lipiec 2021r.

 • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2021 r.

Strona konkursu

 

WEAVE-UNISONO

Ogłaszamy konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.

nabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej

Strona konkursu

DIOSCURI 4

konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

23 lutego - 15 czerwca

https://www.ncn.gov.pl/

OPUS 21

konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców

15 marca - 15 czerwca

https://www.ncn.gov.pl/

PRELUDIUM 20

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

15 marca - 15 czerwca

https://www.ncn.gov.pl/

MINIATURA 5*

konkurs na działanie naukowe

nabór ciągły od 4 maja
do 30 września 2021 r.

https://www.ncn.gov.pl/

SONATA BIS 11

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

15 czerwca - 15 września

https://www.ncn.gov.pl/

MAESTRO 13

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

15 czerwca - 15 września

https://www.ncn.gov.pl/

OPUS 22+WEAVE

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców w tym na projekty realizowane w formacie Lead Agency Procedure. Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią i Niemcami.

15 czerwca - 15 września

https://www.ncn.gov.pl/

PRELUDIUM BIS 3

konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

SONATA 17

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

POLONEZ BIS 1

konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

SONATINA 6

konkurs projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

15 grudnia - 15 marca 2022 r.

https://www.ncn.gov.pl/

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

NAWA PRELUDIUM BIS 1

Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki
PRELUDIUM BIS 1

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021
do 10 grudnia 2024 do godz. 15:00.

Strona konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

X Konkurs POLLUX

 

W ramach  konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty.

System składania wniosków będzie otwarty do 21 kwietnia 2021 r.
 (14:00 CET).

Strona konkursu

Konkursu nr 3/SZAFIR/2021

 

Celem konkursu jest finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa,
 pk. SZAFIR”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15.02.2021 r., od godz. 9.00 do 19.03.2021 r., do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl

Strona konkursu

V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe
 i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:

 • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,

 • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Strona konkursu

XII edycja konkursu w Programie LIDER

 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r.
Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

Strona konkursu

Joint Call 2020 (MICall20) on digital transformation for green energy transition

 

Ogólne cele projektu:

 • Zwiększyć rozwój i wykorzystanie najnowszych cyfrowych innowacji i rozwiązań w dziedzinie energii

 • ułatwiać dobrze ugruntowane, otwarte i zharmonizowane rynki, które lepiej łączą sektor TIK i energię

 • podnoszenie wiedzy i świadomości decydentów, organów regulacyjnych

 • i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie rozwiązań cyfrowych.

Nabór wniosków będzie trwał 
od 14 grudnia 2020 r. do 6 maja 2021 r., godz. 14:00. Data obowiązkowej rejestracji w systemie 17 lutego 2021 r. godz. 14.00.

Strona konkursu

INFRASTARt

Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych,

 • pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R

 • profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej. 

Nabór wniosków będzie trwał
 od 11 stycznia do 11 marca 2021 r.
(do godziny 16:00).

Strona konkursu

I konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG
Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Nabór wniosków będzie trwał 
od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r.
(do godziny 16:00).

Strona konkursu

Horyzont 2020

Europejski Zielony Ład

European Green Deal Call

Europejski Zielony Ład ma charakter przekrojowy i obejmuje 10 obszarów,
 w tym:

 • klimat,

 • energia,

 • transport,

 • budownictwo,

 • rolnictwo,

 • różnorodność biologiczna.

W wyniku realizacji projektów powinny powstać innowacyjne rozwiązania, które przyniosą konkretne rezultaty dla obywateli.

Nabór wniosków projektowych trwa
do 26 stycznia 2021 r.

Strona konkursu