Jednolity System Antyplagiatowy

JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

W związku z art. 76 ust. 4  oraz art. 351 ust. 2  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) istnieje obowiązek sprawdzania przez Politechnikę Częstochowską  pisemnych prac dyplomowych w systemie JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Aktualnie w JSA muszą być obowiązkowo sprawdzone prace: inżynierskie, licencjackie i magisterskie.

JSA jest to system wykorzystywany do sprawdzania prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora.

System dostępny jest pod adresem: jsa.opi.org.pl

Na kanale YouTube umieszczone są filmy instruktażowe dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw):

- Jednolity System Antyplagiatowy – wprowadzenie,
- badanie plików w JSA – informacje podstawowe,
- badanie plików w JSA – czynności w systemie,
- raport w systemie JSA,
- raport z JSA do pobrania w pdf.

Dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu  można uzyskać pod adresem: https://jsa-wiki.opi.org.pl