Kalendarium

KALENDARIUM POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

1949 - utworzenie Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie z Wydziałem Mechanicznym

1949 - utworzenie Akademickiego Związku Sportowego w Politechnice Częstochowskiej

1950 - uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego

1950 - utworzenie Wydziałów: Włókienniczego i Metalurgicznego

1951 - oddanie do użytku pierwszego nowego domu akademickiego

1953 - przekształcenie Wydziału Mechanicznego w Wydział Budowy Maszyn

1953 - pierwsza uroczysta promocja 102 inżynierów

1953 - oddanie do użytku frontowej części pawilonu Wydziału Budowy Maszyn

1955 - przemianowanie Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie na Politechnikę Częstochowską

1956 - pierwsze obrony prac doktorskich

1960 - likwidacja Wydziału Włókienniczego

1964 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych przez Wydział Metalurgiczny w zakresie metalurgii

1964 - uzyskanie przez Wydział Budowy Maszyn uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie mechaniki

1966 - utworzenie Wydziału Elektrycznego

1967 - pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Budowy Maszyn

1970 - oddanie do użytku audytorium głównego, Sali gimnastycznej i Klubu „Politechnik”

1971 - oddanie do użytku pierwszej części pawilonów Wydziału Elektrycznego

1972 - uruchomienie studiów doktoranckich na Wydziale Budowy Maszyn

1974 - oddanie do użytku pierwszego z dwóch 11-kondygnacyjnych domów studenckich

1975 - utworzenie Instytutu Inżynierii Lądowej na prawach Wydziału

1976 - oddanie do użytku nowego gmachu Wydziału Metalurgicznego

1980 - uzyskanie przez Wydział Metalurgiczny uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie metalurgii

1984 - przekształcenie Instytutu Inżynierii Lądowej w Wydział Budownictwa

1985 - nadanie pierwszego tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej

1988 - uzyskanie przez Wydział Budowy Maszyn uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

1990 - uzyskanie przez Wydział Budowy Maszyn uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie mechaniki

1992 - przekształcenie Wydziału Budownictwa w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a Wydziału Metalurgii w Wydział Inżynierii Materiałowej

1992 - uzyskanie przez Wydział Elektryczny uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki

1993 - włączenie Uczelni do indeksu FEANI

1993 - uzyskanie przez Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie inżynierii materiałowej

1994 - utworzenie Instytutu Zarządzania jako podstawowej jednostki organizacyjnej, działającej na prawach wydziału

1997 - przekształcenie Instytutu Zarządzania w Wydział Zarządzania

1997 - przekształcenie Instytutu Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

1998 - oddanie do użytku auli Wydziału Zarządzania

1998 - uzyskanie przez Wydział Budowy Maszyn uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

1998 - uzyskanie przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych

1998 - uzyskanie przez Wydział Zarządzania uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych

2000 - zmiana nazwy Wydziału Budowy Maszyn na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

2001 - uzyskanie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie informatyki

2001 - zmiana nazwy Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej na Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

2001 - oddanie do użytku budynku stołówki po generalnym remoncie w części konstrukcyjnej i ogólnobudowlanej

2002 - remont i wyposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny Studium Języków Obcych

2002 - uzyskanie przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego

2005 - uzyskanie przez Wydział Budownictwa uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie budownictwa

2005 - powstanie Centrum Współpracy Międzynarodowej

2006 - powstanie w ramach European Faculty of Engineering programu kształcenia w języku angielskim

2007 - modernizacja systemu ciepłowniczego we wszystkich obiektach Uczelni w tym domach akademickich

2008 - oddanie do użytku całkowicie zmodernizowanej Biblioteki Głównej z 54 stanowiskami multimedialnymi

2008 - rozpoczęcie realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską pt. „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej”

2009 - powstanie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego przy Politechnice Częstochowskiej

2009 - pierwsze w Częstochowie obrady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

2009 - obchody jubileuszu 60-lecia Uczelni

2009 - zakończenie realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej - etap I”

2009 - realizacja 15 projektów w ramach funduszy strukturalnych o łącznej wartości prawie 50 mln zł

2010 - inauguracja projektu badawczego „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”

2010 - przystąpienie Politechniki Częstochowskiej do Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

2010 - uruchomienie nowej centrali telefonicznej

2010 - rozpoczęcie realizacji projektu „Portal Nauki” - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu

2010 - rozpoczęcie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Budynku Głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki"

2011 - rozstrzygnięcie konkursu na nowe logo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

2011 - przyznanie Wydziałowi Zarządzania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

2011 - przyznanie Wydziałowi Elektrycznemu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki

2011 - przyznanie Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Informatyki uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

2012 - przyznanie Wydziałowi Inżynierii i Ochrony Środowiska uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka

2012 - zmiana nazwy Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

2012 - rozpoczęcie inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"

2012 - zakończenie inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa Budynku Głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki"

2013 - wydanie 50. numeru czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska"

2013 - przyznanie Wydziałowi Elektrycznemu kategorii A przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

2013 - zakończenie inwestycji "Zintegrowany system informatyczny zarządzania Politechniką Częstochowską"

2013 - zmiana nazwy i logo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej na Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

2014 - obchody jubileuszu 65-lecia Uczelni

2014 - zakończenie inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"

2014 - zakończenie remontu Domu Studenckiego nr 2 "Bliźniak"

2015 - zakończenie inwestycji pn. "Remont i modernizacja zagospodarowania i infrastruktury terenów miasteczka studenckiego Politechniki Częstochowskiej"

2015 - zakończenie inwestycji pn. "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G)"

2016 - uruchomienie Klubu Dziecięcego "Żaczek"

2016 - zmiana nazwy i logo Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Wydział Infrastruktury i Środowiska

2017 - powstanie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

2017 – prestiżowe wyróżnienie Politechniki Częstochowskiej nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Natural Sciences, jako jednej z sześciu polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki w świecie

2017 - Studenci Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn Politechniki Częstochowskiej tworzący zespół PCz Rover Team podczas prestiżowych zawodów łazików marsjańskich w Stanach Zjednoczonych zajęli trzecie miejsce

2017 – wysokie wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych: 3 z 6 wydziałów Politechniki Częstochowskiej otrzymało wysoką ocenę A, pozostałe 3 wydziały uzyskały ocenę B

2017 – przyznanie Politechnice Częstochowskiej Nagrody Regionalnej Izby Handlowej w Częstochowie

2017 – Politechnika Częstochowska wyróżniona przez Regionalną Organizację Pracodawców Nagrodą w kategorii „Częstochowska Firma z Klasą”

2018 – nadanie Tytułu „Scentia est developing” przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

2018 –  Studenci Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn Politechniki Częstochowskiej i zarazem reprezentanci PCz Rover Team zajęli I miejsce wśród 35 ekip z całego świata w największym i najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w Stanach Zjednoczonych

2019 –  obchody 70-lecia Uczelni

2019 – przyznanie Politechnice Częstochowskiej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i innowacyjność”

2019 – Politechnika Częstochowska wśród laureatów nagród i wyróżnień prezydenta miasta Częstochowy w ramach programów „Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Częstochowa Wspiera Seniorów” i „Przyjazna Częstochowa”

2019 – I Ogólnopolski Zlot Łazików Marsjańskich

2019 – realizacja międzynarodowego projektu dydaktycznego „TecHUB 4.0” w ramach programu Erasmus+

2019 – rozpoczęcie realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” dedykowanego studentom i pracownikom Politechniki Częstochowskiej

2020 – realizacja projektu „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną” dedykowanego osobom niepełnosprawnym

2020 – tryb nauczania zdalnego i pracy zdalnej spowodowany pandemią koronawirusa, włączenie się Politechniki Częstochowskiej w ogólnopolską akcję „Politechniki pomagają” mającą na celu przeciwdziałanie zagrożeniu COVID-19