Karty zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej

OGŁOSZENIE

 

W związku z prowadzoną procedurą wyborczą na Politechnice Częstochowskiej, zgodnie z § 15 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Statutu Politechniki Częstochowskiej, Rada Uczelni Politechniki Częstochowskiej informuje, że Przewodniczący Rady Uczelni Pan dr inż. Paweł Szataniak, przyjmować będzie zgłoszenia na kandydatów na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 w dniu 10.03.2020 r. w godz. 9.00-13.00 w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać wyłącznie na „Kartach zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie” zgodnie z przyjętą w dniu 24.02.2020 r. Uchwałą nr 6/2019/2020 Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej w sprawie: wprowadzenia kart zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie oraz protokołu ze sprawdzenia kart.

Zgłoszenia kandydata na Rektora można dokonać osobiście lub poprzez pośrednika.
Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie zostanie założone na ręce Przewodniczącego Rady Uczelni w wyznaczonym powyżej terminie.

Karty zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie wraz z oświadczeniem lustracyjnym/informacją o złożeniu oświadczenia lustracyjnego można pobrać poniżej.

Karta zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (grupa pracowników Politechniki Częstochowskiej) 562.76 KB pdf Pobierz
Karta zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (grupa senatorów Politechniki Częstochowskiej) 382.16 KB pdf Pobierz
Karta zgłoszenia kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (członkowie Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej) 356.64 KB pdf Pobierz
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO 12.57 KB docx Pobierz
OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE 14.1 KB docx Pobierz